LCE heategevus 2015/2019

Ametlik kodulehekülg: http://kogemusnoustamine.ee/

MTÜ Kogemuse Jõud - Kogemusnõustamise teenuse arendamine

  

MTÜ Kogemuse Jõud ühendab üle Eesti haiglates kriisiabi põhimõtetel töötavaid kogemusnõustajaid, kes on võtnud südameasjaks olla nõustamise kaudu abiks lapse tervise probleemide tõttu kriisi sattunud vanematele ja nende lähedastele.

 

Kogemusnõustaja on sarnase kriisikogemuse ja kriisinõustamisalase väljaõppega inimene, kes töötab üldjuhul haiglas ning on patsiendile ja tema lähedastele emotsionaalseks toeks kriisis. Kriisi sattunud inimene vajab märki tulevikuks ja kogemusnõustaja aitab tal teadvustada, et selle olukorraga on võimalik toime tulla.

 

MTÜ Kogemuse Jõud kogemusnõustajad töötavad täna valdavalt vabatahtlikena Ida-Tallinna Keskhaiglas, Tallinna Lastehaiglas, Tartu Ülikooli Kliinikumi erinevates kliinikutes ja peatselt ka Tallinna Pelgulinna Sünnitusmajas.

 

Teenusel on neli peamist sihtgruppi:

·         enneaegsed lapsed ning nende perekonnad;

·         erivajadusega lapsed ning nende perekonnad;

·         krooniliselt ja pikaajaliselt haiged lapsed ning nende perekonnad;

·         õnnetuse või trauma läbi kannatanud lapsed ja nende perekonnad.

 

Mitmed uuringud nii Eestis kui mujal maailmas näitavad, et enneaegse või erivajadusega lapse sünd, lapse raske diagnoosi avastamine või lapsega juhtunud trauma mõjutavad oluliselt nii vanemate kui teiste pereliikmete seisundit ning võivad tekitada mitmeid probleeme ja tervisehäireid.

 

Haigla suunab tähelepanu eelkõige lapse füüsilisele tervisele, kuid pere emotsionaalsed ja sotsiaalsed vajadused võivad jääda märkamata, kuna need ei ole otseselt raviteenuse eesmärgiks. Toetuse puudumisel võib haigusest paranemine pikeneda ning pere probleemid süveneda, mis mõjutavad omakorda lapse tervist ja võivad kaasa tuua lisaks pereliikme haigestumise ja/või  tööturult eemale jäämise. Mitmesuguste probleemide kuhjumine võib omakorda viia pere sotsiaalse ja majandusliku toimetuleku halvenemiseni.

 

MTÜ Kogemuse Jõud poolt teostatava kogemusnõustamise teenuse sisuks on pakkuda haiglas nõustamisteenust ülal mainitud sihtgruppidele, aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti. Oluline on soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku  perekeskkonna kujunemist, mis kriisis ja lapse terviseprobleemide ilmnemisel on tavapärasest keerulisem. Tegemist on sotsiaalteenuse ja tervishoiu tugiteenusega, mis keskendub erinevate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide ennetusele ning laste tulemuslikumaks raviks vajaliku toetava psühhokliima loomisele peres.

 

Nõustajate pädevuse ja raskes olukorras lapsevanema jaoks usaldusvääruse tagamiseks on üheks olulisemaks eelduseks sarnase isikliku kogemuse olemasolu ja enda kriisiolukorraga toimetulek. Nõustajad on läbinud põhjaliku kriisiabi alase koolituse (maht 80 h) ja hilisema nõustamistöö kõrvalt mitmeid täiendkoolitusi. Abistava tegevuse toetuseks toimuvad igakuised nõustamisalased supervisioonid ja jätkukoolitused vähemalt kord aastas.

 

MTÜ Kogemuse Jõud on võtnud enda ülesandeks arendada heakvaliteedilist teenust üleriigiliselt. Ühenduse sooviks on teadvustada ja tutvustada ühiskonnas laiemalt kriisiabi põhimõtetel toimivat kogemusnõustamist ja anda abivajajatele selgemat teadmist, millist toetust saab selline teenus pakkuda. Pikemas perspektiivis on eesmärgiks luua teenusele riiklik rahastus.

 

MTÜ Ladies Circle Eesti heategevuskonto EE027700771001986397 LHV Pank, märksõna "Heategu"

 

„Südamest Südamesse“

                                            
Flaier:

Sündmused

28.08.2019 - 01.09.0201

LCI 60. aastakonverents Rotterdamis, Hollandis

Loe edasi »

18.01.2020 - 18.01.2020

RTE 30 sünnipäev

Loe edasi »