Missioon

Ladies' Circle (LC) on ülemaailmne 18-45 aastates noorte naiste mittetulunduslik klubiline liikumine. Liikmete klubisse kutsumisel lähtutakse põhimõttest, et klubisse kuuluksid võimalikult erinevate elualade esindajad.

Liikumine juhindub motost Sõprus ja abivalmidus (Friendship and Service). LC klubidel on kindlad väljakujunenud traditsioonid ja reglement, mida järgitakse üle maailma. LC klubid kogunevad vastavalt põhikirjale vähemalt kord kuus. Klubikoosolekutest võtavad osa kõik liikmed. Igal klubi koosolekul teeb keegi klubi liikmetest ise või organiseerib ettekande vastavalt aasta algul kinnitatud klubi ajakavale. Ettekanded ja diskussioonid puudutavad mistahes eluvaldkondi, klubiliikmete eriala, harrastusi.

Organisatsiooni ja klubide tegevuse mõtteks ja eesmärgiks on:

*liikmete vaimse silmaringi avardamine;

*liikmete iseseisva mõtlemis- ja esinemisvõime ning ühiskondliku vastutustunde arendamine;

*Ladies' Circle ideede levitamine ja arendamine Eestis;

*rahvusvaheliste kontaktide loomine;

*uute positiivsete ideede elluviimine; sh heategevusprojektide toetamine, korraldamine.

Organisatsiooni struktuur
LCE pakub oma liikmetele

 

          


 

         Meie eesmärgiks on teisi tundmaõppida, õppida

    üksteist nägema ja austama sellisena, nagu ta on:

              killuna, mis sobib teise uurdesse,

              killuna, mis täiendab tervikut.      

 

 

 

                                                        Hermann Hesse  (1877-1962),

                                                                  Eestimaa juurtega saksa kirjanik

    

 

 

Sündmused

24.10.2019 - 24.10.2019

Georg Otsa nimeline muusikakooli konkursskontsert, Kumu

Loe edasi »

16.11.2019 - 17.11.2019

LCI Presidential gin-gle ball

Loe edasi »

16.11.2019 - 16.11.2019

RT Teater

Loe edasi »